Sioned Birchall

Rydw i'n ffotograffydd creadigol, gofalus a phrofiadol sydd wrth fy modd â fy ngwaith. Dwi wedi cael y fraint o dynnu lluniau Tim Pêl-droed Cymru ar ran y BBC, gwyliau megis Y Dyn Gwyrdd a Tafwyl, a degau ar ddegau o briodasau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Dw i'n byw yng Nghaerdydd gyda fy ngwr James a fy nau blentyn bach, Ynyr a Lleucu. Dw i'n caru yfed (a rhostio) coffi, darllen nofelau trosedd a theithio i lefydd anghysbell. 

I am a creative, careful and experienced photographer who loves my job. I have been lucky enough to photograph the Wales National Football Team for the BBC on their return from EURO 2016, capture the atmosphere at numerous festivals including the Green Man and Tafwyl, and photograph weddings all over Wales and beyond. I live in Cardiff with my husband, James and my two young children, Ynyr and Lleucu. I love drinking (and roasting) coffee, reading crime ficition and travelling to off-beat places. 

Priodasau | Weddings

Dwi'n arbenigo mewn ffotograffiaeth sy'n adrodd stori, sy'n cyfleu teimlad, sy'n dal ennyd. Wna i ddim dominyddu eich diwrnod - wna i ddim 'cymryd drosodd'. Os ydych chi'n chwilio am ffotograffydd sy'n wyneb cyfeillgar, sydd â natur hawddgar ac sy'n brofiadol iawn - rydych chi yn y lle cywir. Mae pob priodas yn cael fy holl sylw: dw i byth yn bwcio mwy nac un priodas ar benwythnos; dwi bob amser yn mynd am recce cyn y diwrnod mawr - a dwi bob amser yn cwrdd â chi gyntaf i drafod popeth am eich diwrnod gyda chi. Mae lefel y gwasanaeth yma yn bwysig iawn i mi - a dwi'n cyfyngu ar y nifer o briodasau rwy'n eu gwneud er mwyn gallu cadw'r lefel yma o ansawdd ac ymroddiad. 

I specialize in documentary photography - I love to capture the story, convey emotion. I won't dominate your day, I won't 'take over'. If you're looking for an easy going photographer, someone with a friendly face and who is very experienced at weddings - you're at the right place. Each wedding I photograph gets my full attention: I never book more than one wedding per weekend; I always recce your venue prior to your big day - and I always meet you beforehand to discuss everything. Providing this level of service to my clients is of utmost importance to me - I limit the number of weddings I take on each year to ensure I can give each wedding this level of attention and dedication. 

Cysylltu | Contact