Gwen ac Aled

Achlysur arbennig iawn...

Llongyfarchiadau ANFERTH i chi eich dau ar eich priodas fis Hydref!

Hwre! Mae eich lluniau yn barod!! 

Gwnewch eich hunain yn gyfforddus!! Beth am wneud paned neu dywallt gwydriad cyn cychwyn? Ewch am y sioe sleidiau yn gyntaf am flas o'r pigion (**mae sain rhag ofn bo chi am wrando - neu croeso i chi bwyso 'mute'!!) cyn mynd at yr holl luniau unigol yn y galeri. 

Sioe Sleidiau

Y Galeri

Ges i andros o lot o hwyl yn tynnu eich lluniau. Gobeithio wir eu bod nhw yn plesio ac yn cadw'r atgofion yn fyw - nawr - a thros y blynyddoedd! Roedd hi'n ddiwrnod wirioneddol wych - ac yn ddathliad mor hapus. 

Pob lwc a dymuniad da i chi eich dau a'r plant am flynyddoedd o hapusrwydd!

Cariad mawr, 

Sioned xxx