Awen & Dylan

Achlysur arbennig iawn

Helo Awen a Dylan! 

Llongyfarchiadau ANFERTH i chi eich dau ar achlusur eich priodas!

Mae'n bleser mawr gen i roi gwybod i chi bod eich lluniau yn barod ar eich cyfer. 

Gobeithio y byddan nhw'n cadw'r atgofion yn fyw - nawr - a thros y blynyddoedd! Pob lwc a dymuniad da i chi eich dau am oes o hapusrwydd!

Cariad mawr,

Sioned xxx

Sioe Sleidiau

Y Galeri