Bethan & Ken

Roedd yr haul yn tywynu, yr adar yn canu a'r gwin yn llifo. Dyma ffotograffau o ddathliad arbennig iawn - priodas Bethan a Ken ar Stad Penrice, Y Gwyr. Roedd hi'n bleser cael bod yno gyda chi! 

What a day! The sun was shinning, the birds were signing and the wine was flowing. Here are the photographs from Bethan and Ken's amazing wedding at the Penrice Estate on the Gower. It was a joy to be with there with you!