Anna a Nicholas

Ar lan y môr mae rhosys cochion. Ar lan y môr mae lilis gwynion....

Dyma sioe sleidiau o ddiwrnod arbennig iawn Anna a Nick ar y Llyn. Llongyfarchiadau enfawr i chi a diolch o galon am gael bod yn rhan o'ch diwrnod. Sioned xx

No need to choose between mountains and moments when taking the photos at this beautiful Llyn Peninsula wedding.

Here is a highlights slideshow from their day. Congratulations both and thanks for allowing me to capture you day on camera! Sioned xx