cwrs-1.jpg

Ffotograffiaeth i ddechreuwyr | Photography for beginners

26.01.2019

£85

10am - 4pm

The Stable Yard, Cwrt Insole Caerdydd | The Stable Yard, Insole Court, Cardiff

Cwrs diwrnod gyda'r ffotograffydd profiadol Sioned Birchall o Camera Sioned. Dysgwch sut i symud oddi ar AUTO. Dysgwch am Aperture, Shutter Speed ac ISO. Dewch i wybod mwy am dechnegau gosod llun. Cyfle i ymarfer gyda goleuadau ac amodau stiwdio. BYDD HWN YN GWRS YMARFEROL.

One day course with the experienced photographer Sioned Birchall of Camera Sioned. Learn how to move off AUTO. Learn about Aperture, Shutter speed and ISO. Get to know composition tips and tricks. Have a go with lighting and studio set ups. PLEASE NOTE THIS WILL BE A PRACTICAL COURSE.

Enw | Name *
Enw | Name