Cwrs 8 Wythnos | 8 Week Course

hana evans-12.jpg
 
 

Tynnu Lluniau o Bobl - i ddechreuwyr

Photographing People -  for beginners

  • Meistriolwch eich camera - dim mwy o AUTO! Get to know how to use your camera properly - no more AUTO!
  • Dysgwch dechnegau creadigol newydd i dynnu lluniau o bobl. Learn new creative techniques to help you take portraits and candids. 
  • Dysgwych sut gall ddefnyddio goleuadau stiwdio eich helpu i dynnu lluniau da. Come and learn how to use a simple studio lighting set up to help you get great results.
  • Cwrs yng Nghaerdydd i ddechrau fis Medi 2018. 
  • £200 am 8 sesiwn.  
  • Cofrestrwch eich diddordeb yma | Register your interest here.