Elliw ac Osian

Achlysur arbennig iawn...

Llongyfarchiadau ANFERTH i chi eich dau ar eich priodas ddechrau mis Medi!

Hwre! Mae eich lluniau yn barod!! 

Gwnewch eich hunain yn gyfforddus!! Beth am wneud paned neu dywallt gwydriad cyn cychwyn? Ewch am  y sioe sleidiau yn gyntaf am flas o'r pigion (**mae sain rhag ofn bo chi am wrando - neu croeso i chi bwyso 'mute'!!) cyn mynd at yr holl luniau unigol yn y galeri. 

Sioe Sleidiau | Slide Show

Y Galeri | Complete Gallery

Ges i andros o lot o hwyl yn tynnu eich lluniau. Gobeithio wir eu bod nhw yn plesio ac yn cadw'r atgofion yn fyw - nawr - a thros y blynyddoedd! Roedd hi'n ddiwrnod wirioneddol wych - ac yn ddathliad mor hapus. 

Pob lwc a dymuniad da i chi eich dau am flynyddoedd o hapusrwydd!

Cariad mawr, 

Sioned xxx