Cardiff Family Photographer

Lluniau teulu yn yr awyr agored | Fresh air family photoshoots

 

 
 

 

Lluniau naturiol, hamddenol o'r teulu i chi eu trysori. Mae'r dyddiau yn rhuthro heibio - a'r plant yn newid mor gyflym o fis i fis. Beth am drefnu sesiwn luniau arbennig yn yr awyr agored fydd yn dal cymeriad eich plentyn? 

Mae'r sesiynau yn £150 ac yn cynnwys:

 • shwt awr / awr a hanner (yn dibynnu ar oedran y plant)
 • cyngor ar leoliadau addas a gwisgoedd
 • POB un llun fydd wedi ei olygu - a cewch gadw'r cyfan

Beautiful, natural photographs of your family that you will treasure. The days and weeks pass by so quickly. Children grow up fast. Why not arrange a photoshoot in the fresh air that will capture your family's characters at their best?

Sessions are £150 and include:

 • an hour / hour and a half photoshoot (depending on the ages of the children)
 • advice on location and clothing
 • EVERY edited photograph will be yours to keep
family photography Cardiff
Cardiff family photographer

Archebu Sesiwn | Book a Form

  Enw | Name *
  Enw | Name
  Hoffwn archebu shwt teulu | I want to book a family shoot
  Family photographer Cardiff