Geraint a Steph

Achlysur arbennig iawn...

Llongyfarchiadau ANFERTH i chi eich dau ar eich priodas diweddar. Gobeithio y bydd y lluniau yma yn gofnod hardd i chi o'r achlysur. Mae'r ddolen at y galeri i'w ganfod isod. Mae modd i chi rannu'r dudalen hon gyda theulu a ffrindiau hefyd. 

Y Galeri | The Gallery

Pob lwc a dymuniad da i chi eich dau am flynyddoedd o hapusrwydd!

Cariad mawr,

Sioned xx