Gwawr a Rhys

Falcondale

Achlysur arbennig iawn

Annwyl Gwawr a Rhys,

Llongyfarchiadau ANFERTH i chi eich dau ar achlusur eich priodas!

Mae'n bleser mawr gen i roi gwybod i chi bod eich lluniau yn barod ar eich cyfer. 

Gobeithio y byddan nhw'n cadw'r atgofion yn fyw - nawr - a thros y blynyddoedd! Pob lwc a dymuniadau da i chi am oes o hapusrwydd!

Cariad mawr,

Sioned xxx

Y Galeri