Luned & Michael

Achlysur arbennig iawn | A very special day

Llongyfarchiadau ANFERTH i chi eich dau ar eich priodas fis Rhagfyr! Mae eich lluniau yn barod ar eich cyfer. Gobeithio y byddan nhw'n cadw'r atgofion yn fyw - nawr - a thros y blynyddoedd! Pob lwc a dymuniad da i chi eich dau a'r plant am flynyddoedd o hapusrwydd!

HUGE congratulations to you both on your wedding in Decemeber. Your photographs are now ready for you. I hope that they will help keep the memories alive - now and in the years to come! I wish you and your family all the health and happiness in the future! 

Cariad mawr | Lots of love,

Sioned xxx

Sioe Sleidiau | Slideshow

Y Galeri | The Gallery