Mirain a Matthew

slideshow-131.jpg

Achlysur arbennig iawn | A very special occasion

Helo Mirain a Matthew!

Llongyfarchiadau ANFERTH i chi eich dau ar achlusur eich priodas!

Mae'n bleser mawr gen i roi gwybod i chi bod eich lluniau yn barod ar eich cyfer. Roedd hi’n bleser mawr tynnu lluniau eich diwrnod mawr a ges i gymaint o hwyl a chroeso yng nghwmni eich teuluoedd a’ch ffrindiau. Diolch o galon i chi i gyd!

Gobeithio y bydd y lluniau’n cadw'r atgofion yn fyw - nawr - a thros y blynyddoedd! Pob lwc a dymuniadau gorau i chi am oes o hapusrwydd!

————

HUGE congratulations to you both on the occasion of your wedding!

It gives me great pleasure to let you know that your photographs are ready for you. It was so lovely to be your photographer and I had a wonderful time in the company of your friends and family - thank you all so much!

I hope that the photographs bring you joy and that they help keep the memories alive - now - and in years to come. Best of luck to you both and I wish you lifetime of happiness!

Cariad mawr,

Sioned xxx

Sioe Sleidiau

Y Galeri