Llongyfarchiadau ar achlysur eich dyweddïad. Diolch o galon am daro draw at fy ngwefan.

Dwi'n arbenigo mewn ffotograffiaeth sy'n adrodd stori, sy'n cyfleu teimlad, sy'n dal ennyd. Wna i ddim dominyddu eich diwrnod - wna i ddim 'cymryd drosodd'. Os ydych chi'n chwilio am ffotograffydd sy'n wyneb cyfeillgar, sydd â natur hawddgar ac sy'n brofiadol iawn - rydych chi yn y lle cywir. Mae fy nghleientiaid yn ymddiried yn llwyr fy mod i’n gallu dal eu diwrnod ar gof a chadw drwy luniau creadigol sy’n adrodd eu stroi unigryw. Dwi’n ymroi yn llwyr i’r dasg o greu casgliad arbennig o luniau i chi ac yn cael hwyl wrth wneud hynny.

Gobeithio y byddwch chi’n hoffi’r hyn a welwch isod. Os hoffech chi drafod eich cynlluniau chi - cliciwch yma i anfon neges.

Cliciwch yma i weld mwy o bigion priodasau diweddar.

Congratulations on your engagement. Thank you for visiting my website.

I specialize in documentary photography - I love to capture the story, convey emotion. I won't dominate your day, I won't 'take over'. If you're looking for an easy going photographer, someone with a friendly face and who is very experienced at weddings - you're in the right place. My clients trust me completely to photograph their day through creative images that relay their day. I am dedicated to photographing a beautiful set of images of your day and to have fun doing so.

I hope that you like what you see here. If you wish to discuss your plans - click here to send me a message.

Click here to view highlights from recent weddings.

welshwedding8-1.jpg
Couple Shoot-2.jpg
Cardiff Wedding photographer