Prisiau Priodas

Priodasau
 
 

Llongyfarchiadau mawr ar eich dyweddïad! Cyfnod cyffrous iawn o'ch blaenau. Diolch o galon i chi am gysylltu â mi am eich ffotograffiaeth briodas.

Pa fath o ffotograffydd priodas ydw i? 
Dwi'n arbenigo mewn ffotograffiaeth sy'n adrodd stori, sy'n cyfleu teimlad, sy'n dal ennyd. Wna i ddim dominyddu eich diwrnod. Wna i ddim 'cymryd drosodd'. Dw i'n berson cyfeillgar sy'n gweithio'n galed i wneud i chi deimlo'n hapus o flaen y camera ar eich diwrnod mawr. Dwi'n ffotograffydd profiadol iawn. Dw i wedi tynnu lluniau pob math o briodasau mewn lleoliadau amrywiol iawn - o St Paul's yn Llundain i neuaddau pentref yng nghefn gwlad Cymru. 

Sut mae archebu'r ffotgraffiaeth? 
Dwi'n gofyn am flaendal (£300 pecyn aur ac arian; £150 pecyn byr) gyda'r gweddill i'w dalu fis cyn dyddiad eich priodas. Byddaf yn anfon cytundeb i chi ei lofnodi hefyd. 

Pryd fydd eich lluniau yn barod a sut fyddwn ni yn eu derbyn nhw? 
Bydd eich lluniau yn barod o fewn wyth wythnos i'ch priodas - weithiau yn gynt na hynny. Bydd y lluniau yn cael eu gosod mewn galeri breifat ar-lein a gallwch rannu'r galeri gyda theulu a ffrindiau. Byddwch yn derbyn eich holl luniau wedi eu golygu ar USB. 

Fyddwn ni'n gallu archebu albwm a phrints? 
Wrth gwrs. Mae albymau yn cychwyn o £300. 

Priodas

PECYN AUR
- Diwrnod cyfan hyd at 10 awr 
- Cymorth wrth gynllunio amserlen eich diwrnod
- Ymweliad o flaen llaw â lleoliad eich priodas
- Galeri breifat ar lein i'w rannu gyda theulu a ffrindiau 
- Eich holl luniau wedi eu golygu i chi eu cadw ar USB
- Costau teithio led led Cymru
Pris £1300 

PECYN ARIAN
- Ffotograffiaeth hyd at chwe awr
- Cymorth wrth gynllunio amserlen eich diwrnod 
- Galeri breifat ar lein i'w rannu gyda theulu a ffrindiau 
- Eich holl luniau yn barod i'w lawrlwytho
Pris £850 

PECYN BYR
- Ffotograffieth hyd at dair awr - y seremoni, lluniau grwpiau teulu a shwt i chi'ch dau
- Cymorth wrth gynllunio amserlen eich diwrnod 
- Galeri breifat ar lein i'w rannu gyda theulu a ffrindiau 
- Eich holl luniau yn barod i'w lawrlwytho
-£500 

Cliciwch yma i weld mwy o fy lluniau.