Sara a Ffion

Achlysur arbennig iawn

Helo Sara a Ffion!

Llongyfarchiadau ANFERTH i chi eich dwy ar achlusur eich priodas!

Mae'n bleser mawr gen i roi gwybod i chi bod eich lluniau yn barod ar eich cyfer. 

Gobeithio y byddan nhw'n cadw'r atgofion yn fyw - nawr - a thros y blynyddoedd! Pob lwc a dymuniadau da i chi eich dwy am oes o hapusrwydd!

Cariad mawr,

Sioned xxx

Sioe Sleidiau

Y Galeri